Q鉆     LOL     搶先看     VIP     Q幣     話費     QQ新聞

QQ空間賬號被盜?發布成人用品售賣消息

 2018-06-08    QQ新聞  
     ℃  

 今天大家有沒有看到QQ空間的官方賬號有發布一條推廣微視消息,而這條消息帶了一大堆的販賣成人用品的廣告,不過QQ空間及時處理刪除,還宣稱業務邏輯漏洞導致被黑產賬號利用 目前該漏洞已經修復!

QQ空間賬號被盜?發布成人用品售賣消息

官方解釋

QQ空間賬號被盜?發布成人用品售賣消息

极速快3是正规的吗