Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

QQ空间账号被盗?发布成人用品售卖消息

 2018-06-08    QQ新闻  
     ℃  

 今天大家有没有看到QQ空间的官方账号有发布一条推广微视消息,而这条消息带了一大堆的贩卖成人用品的广告,不过QQ空间及时处理删除,还宣称业务逻辑漏洞导致被黑产账号利用 目前该漏洞已经修复!

QQ空间账号被盗?发布成人用品售卖消息

官方解释

QQ空间账号被盗?发布成人用品售卖消息

极速快3是正规的吗